Biz Kimiz?

Ekip olmanın en önemli özelliği, ortak hedefe doğru,birlikte daha iyi gidileceğine tarafların inanmasıdır. Bunun için, herkes belli görevler üstlenir.Görevlerden biri aksadığında tüm ekibin hedefe ulaşmasının aksayacağı taraflarca bilinir. İş hayatı, buna daha uygundur.Takım arkadasları önemli anlarda birbirinin arkasında durur. Zor durumlarda ekibi motive eder, ekibin misyonunu anlatır. Vizyonu, elinizi uzattığınızda neredeyse değebileceğiniz kadar somut biçimde hayal etmenizi sağlamalı.Basarılı takımlar, birbiri ile aynı isi yapan insanlardan değil, birbirinden farklı, ama bir diğerini tamamlayarak tek bir bütün olusturan kisilerden olusur.Ekip olmak, herkesin bir bütünü birlikte tamamladığı duygusunu tasımayı gerektirir. Yani, bir kisi bile oyundan çıktığında, diğerlerinin daha huzursuz olmasını, bir eksiklik olacağını düsünmesini sağlar.Ekip ruhunu tasıyan usta oyuncular, baskasının bası sıkısıkken yardıma kosar, ustalığı sayesinde takımı rahatlatır, yeniden toparlanmasını sağlar.

Reklam ajansı hizmet sektörünün taşlarından biridir. Onların hizmetleri, firmanın ürün veya hizmetlerini hedef kitleye tanıtmak amacıyla, iletişim ve pazarlama tekniklerini planlamak ve yürütmektir. Plan ve proje dâhilinde işe başlarlar. Bu proje ve planlar belirli yön- tem ve yasalar içerirler. Müşteri ilişkileri firma ile görüşür, piyasanın hangi alanında tanıtım faaliyetlerini yürüteceğini tespit eder. Tanıtımlarda hangi mesajların, hangi hedef kitleye verileceğine karar verir. Müşterinin istediği çalışma için, ortaya çıkan fikirler, yaratıcı birim tarafından dönüştürülüp, çarpıcı, farklı, anlaşılır hale getirilerek, uygulama biçimleri tasarlanır.